Hatim Grubu

Aşağıdaki hatimden isim ve aldığınız cevşen bölümünü kontrol edebilirsiniz.

Cüz İsim Durum
1. Kur'an Bölümü Ziya
2. Cevşen 1-50 Arası ahmed
3. Cevşen 51-100 Arası ahmed
4. Evrad-ı Kudsiye Abdullah
5. Delaili'n Nur ahmed
6. Sekine-Tesbihat Ankara
7. Münacatü'l Kur'an Bilal Tunalı
8. Tahmidiye Bilal Tunalı
9. Hulasatül Hülasa Mustafa Yaylacı
10. Tazarru ve Niyaz Yerköy