Hatim Grubu

Aşağıdaki hatimden isim ve aldığınız cevşen bölümünü kontrol edebilirsiniz.

Cüz İsim Durum
1. Kur'an Bölümü Özkan
2. Cevşen 1-50 Arası Mustafa Yaylacı
3. Cevşen 51-100 Arası Mustafa YAYLACI
4. Evrad-ı Kudsiye Ziya
5. Delaili'n Nur Singapur
6. Sekine-Tesbihat Said
7. Münacatü'l Kur'an Hasan Aygöl
8. Tahmidiye Abdulkadir POLAT
9. Hulasatül Hülasa Cem yıldırım
10. Tazarru ve Niyaz Mustafa YAYLACI