Hatim Grubu

Aşağıdaki hatimden isim ve aldığınız cevşen bölümünü kontrol edebilirsiniz.

Cüz İsim Durum
1. Kur'an Bölümü İ Ersoy
2. Cevşen 1-50 Arası ahmed
3. Cevşen 51-100 Arası ahmed
4. Evrad-ı Kudsiye ahmed
5. Delaili'n Nur Singapur
6. Sekine-Tesbihat Mahmud
7. Münacatü'l Kur'an İ Ersoy
8. Tahmidiye Mustafa Yaylacı
9. Hulasatül Hülasa İ Ersoy
10. Tazarru ve Niyaz Mahmut Akbıyık