Hatim Grubu

Aşağıdaki hatimden isim ve aldığınız cevşen bölümünü kontrol edebilirsiniz.

Cüz İsim Durum
1. Kur'an Bölümü Eslem
2. Cevşen 1-50 Arası Hasan
3. Cevşen 51-100 Arası R Yaylacı
4. Evrad-ı Kudsiye Hasan
5. Delaili'n Nur Aziz
6. Sekine-Tesbihat Hasan
7. Münacatü'l Kur'an Hasan
8. Tahmidiye Singapur
9. Hulasatül Hülasa Hasan
10. Tazarru ve Niyaz Mustafa Yaylacı