Hatim Grubu

Aşağıdaki hatimden isim ve aldığınız cevşen bölümünü kontrol edebilirsiniz.

Cüz İsim Durum
1. Kur'an Bölümü Ankara
2. Cevşen 1-50 Arası Recep beke
3. Cevşen 51-100 Arası Ahmet Bozdemir
4. Evrad-ı Kudsiye Karabük
5. Delaili'n Nur Mahmut
6. Sekine-Tesbihat Orhan Bora
7. Münacatü'l Kur'an Seda Hüseyìnova
8. Tahmidiye M Selek
9. Hulasatül Hülasa Günel
10. Tazarru ve Niyaz Bilal