Hatim Grubu

Aşağıdaki hatimden isim ve aldığınız cevşen bölümünü kontrol edebilirsiniz.

Cüz İsim Durum
1. Kur'an Bölümü Hasan
2. Cevşen 1-50 Arası Abdulkadir Naki Hasırcı
3. Cevşen 51-100 Arası İhsan Alkan
4. Evrad-ı Kudsiye İbrahim
5. Delaili'n Nur Bilal Tunalı
6. Sekine-Tesbihat Mehmet Yaylacı
7. Münacatü'l Kur'an Mehmet Karadağ
8. Tahmidiye H Alkan
9. Hulasatül Hülasa Hasan
10. Tazarru ve Niyaz A Yaylacı