Hatim Grubu

Aşağıdaki hatimden isim ve aldığınız cevşen bölümünü kontrol edebilirsiniz.

Cüz İsim Durum
1. Kur'an Bölümü Abdulkadir Naki Hasırcı
2. Cevşen 1-50 Arası Mustafa
3. Cevşen 51-100 Arası Halil
4. Evrad-ı Kudsiye Bilal Tunalı
5. Delaili'n Nur Singapur
6. Sekine-Tesbihat F Alkan
7. Münacatü'l Kur'an Singapur
8. Tahmidiye Singapur
9. Hulasatül Hülasa Muharrem
10. Tazarru ve Niyaz S yylcı