Hatim Grubu

Aşağıdaki hatimden isim ve aldığınız cevşen bölümünü kontrol edebilirsiniz.

Cüz İsim Durum
1. Kur'an Bölümü Bilal Tunalı
2. Cevşen 1-50 Arası Eslem
3. Cevşen 51-100 Arası Bilal Tunalı
4. Evrad-ı Kudsiye Hasan
5. Delaili'n Nur Ziya
6. Sekine-Tesbihat Ankara
7. Münacatü'l Kur'an-1(Fatiha Suresi-Yasin Süresi) Singapur
8. Münacatu'l Kur'an-2(Saffat Suresi-Nas Suresi) Ziya
9. Tahmidiye Mustafa
10. Hulasatül Hülasa ve Dualar HnCtn